dr inż. Katarzyna Tokarska

Adiunkt badawczy

Biografia

Absolwentka Wydziału Chemicznego PW (mgr inż. 2013). W grudniu 2019 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej pt. „Badania nanomateriałów polimerowych jako nowych nośników do podawania leków w terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem mikrosystemów typu Lab on a chip”. Zaangażowana w działalność CEZAMAT od 2019 roku, w zakresie rozwoju laboratoriów biologicznych i materiałowych, a także uczestnictwa i prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych. .Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje biotechnologię, inżynierię komórkową i materiałową na potrzeby projektowania i konstruowania urządzeń biomedycznych, w szczególności do diagnostyki Point-of-Care.

Obszary badań

  • Projektowanie i wytwarzanie systemów mikrofluidycznych dla biotechnologii i medycyny
  • Konstrukcja urządzeń Point-of-Care
  • Badania aktywności biomateriałów

Wybrane publikacje

  • Małgorzata Wolska-Pietkiewicz, Maria Jędrzejewska, Katarzyna Tokarska, Julia Wielgórska, Michał Chudy, Justyna Grzonka, Janusz Lewiński, Towards bio-safe and easily redispersible bare ZnO quantum dots engineered via organometallic wet-chemical processing, Chemical Engineering Journal, 2022, 140497.
  • Marcin Drozd, Polina Ivanova, Katarzyna Tokarska, Kamil Żukowski, Aleksandra Kramarska, Adam Nowiński, Ewa Kobylska, Mariusz Pietrzak, Zbigniew Brzózka, Elżbieta Malinowska, Versatile and Easily Designable Polyester-Laser Toner Interfaces for Site-Oriented Adsorption of Antibodies, Int. J. Mol. Sci. 23(7), 2022, 3771.
  • Katarzyna Tokarska, Łukasz Lamch, Beata Piechota, Kamil Żukowski, Michał Chudy, Kazimiera Anna Wilk, Zbigniew Brzózka, Co-delivery of IR-768 and daunorubicin using mPEG-b-PLGA micelles for synergistic enhancement of combination therapy of melanoma, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 211, 2020, 1-9.
  • Katarzyna Tokarska, Urszula Bazylińska, Elżbieta Jastrzębska, Michał Chudy, Artur Dybko, Kazimiera A. Wilk, Zbigniew Brzózka, Selective cancer-killing ability of new efficient porphyrin-based nanophotosensitizer in Lab-on-a-chip system, Sensors Actuators B Chem. 282, 2019, 665–674.
  • Małgorzata Wolska-Pietkiewicz, Katarzyna Tokarska, Anna Wojewódzka, Katarzyna Wójcik, Elżbieta Chwojnowska, Justyna Grzonka, Piotr Cywiński, Michał Chudy, Janusz Lewiński, ZnO nanocrystals derived from organometallic approach: Delineating the role of organic ligand shell on physicochemical properties and nano-specific toxicity, Sci Rep 9, 2019, 18071.
  • Michal Chudy, Katarzyna Tokarska, Elżbieta Jastrzębska, Magdalena Bułka, Sławomir Drozdek, Łukasz Lamch, Kazimiera A. Wilk, Z. Brzózka, Lab-on-a-chip systems for photodynamic therapy investigations, Biosens. Bioelectron. 101, 2018, 37–51.
Skip to content