Projekt DIAGNOTROP na liście wniosków rekomendowanych do finansowania

1 grudnia 2022

„Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i  stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP)” to tytuł projektu, który został rekomendowany do finansowania w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa NCBR.

Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego sytemu do specyficznej, wiarygodnej i szybkiej diagnostyki chorób inwazyjnych i infekcyjnych o etiologii pasożytniczej, bakteryjnej i wirusowej u żołnierzy SZ RP stacjonujących poza granicami kraju i powracających z operacji wojskowych. Głównym założeniem jest stworzenie trójstopniowego, spójnego systemu diagnostyki opartego o polowe testy diagnostyczne oraz najnowocześniejsze techniki i metody biologii molekularnej.

Ponadto w ramach projektu powstaną rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) pozwalające na wsparcie procedur szkolenia, wykonywania i interpretacji poszczególnych testów diagnostycznych. W ramach projektu zostaną także przedstawione rozwiązania AI mogące wspomóc algorytmy przeciwepidemiczne całego systemu ochrony zdrowia. Efektem implementacji rozwiązań zaproponowanych będzie możliwość kompleksowej diagnostyki żołnierzy w trakcie operacji i po powrocie do kraju.

W skład konsorcjum, będącego Wnioskodawcą wchodzą:

  • Wojskowy Instytut Medyczny (obecnie: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy) (lider)
  • Politechnika Warszawska – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii „CEZAMAT”
  • Uniwersytet Łódzki
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
  • Dynamic Safety Corporation Sp. z o.o.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/informacja-o-wynikach-konkursu-nr-122022-runda-1

 

 

Skip to content