Projekt naszych pracowników skierowany do finansowania w konkursie HYDROSTRATEG II

10 czerwca 2024

„Autonomiczny System Internetu Rzeczy (IoT) do Monitorowania Jakości Wód oraz Operacyjnego Wspomagania Identyfikacji Zagrożeń” to tytuł projektu, który otrzymał najwięcej punktów na liście rankingowej w konkursie HYDROSTRATEG II.

Celem projektu jest opracowanie oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego, dostosowanego do warunków środowiska rzecznego Autonomicznego Systemu Internetu Rzeczy (IoT) do Monitorowania Jakości Wód oraz Operacyjnego Wspomagania Identyfikacji Zagrożeń w trybie ciągłym. System składać się będzie z trzech innowacyjnych na skalę światową komponentów:
– Autonomicznej Stacji Pomiarowej, monitorującej 10 kluczowych parametrów fizykochemicznych wody,

– Inteligentnego Chmurowego Systemu Zarządzania Stacjami Pomiarowymi – platformy do monitorowania, zarządzania i analizy danych z modułem SI,

– Interaktywnej Krajowej Mapy Ryzyka Zanieczyszczeniem Rzek – narzędzia wspierającego w lokalizacji stacji pomiarowych oraz optymalnym planowaniu pomiarów.

Zwycięski projekt będzie realizowany przez konsorcjum: Politechnika Warszawska (lider), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, MAGLY sp. z o.o., Nebucode sp. z o.o.

Konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” jest organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs poświęcony jest rozwiązaniom związanym z niedostateczną lub zbyt duża ilością wody, a także jej jakością. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

Skip to content